مشاوره

رواندرمانی

دوره های آموزشی و پیشگیری

کمکهای تخصصی

موضوعات مشاوره

شیوه های کار بالینی

© دکتر محمد راه رخشان  Impresum

دکتر محمد راه رخشان
رواندرمانی و مشاوره

بیوفیدبک و نویروفیدبک

تنظیم و تاثیر

مطب روانشناسی و رواندرمانی

من سال‌های زیادی است که در آلمان زندگی و کار می‌کنم. دوره‌های تحصیلی و تخصصی خود را نیز در آلمان گذرانده‌ام و دوره دکترای خود را در دانشگاه هامبورگ طی کرده‌ام. شیوه اصلی کار من بر اساس رواندرمانی شناخت‌شناشی (kognitive Verhaltenstherapie) استوار است. تجربه کار بالینی به من آموخته است که روان و مشکلات روانی انسان بقدری پیچیده و از فردی تا فرد دیگر متفاوت است که هیچ شاخه‌ای در رواندرمانی نمی‌تواند به تنهایی نیازهای شناخت و تغییر اختلالهای روانی را برآورده سازد. تمام نتایج تحقیقات رواندرمانی در طول دهه گذشته نیز نشان می‌دهند که تنها برخی از شیوهای رواندرمانی و آنهم در ترکیب جدیدی که بدست می‌دهند می‌تواند در کار با مراجعان مختلف پاسخ بگوید و از اینروی پناه بردن به یک مکتب خاص در رواندرمانی، اگرچه برای رواندرمانگر دلگرم کننده است، ولی نتیجه مطلوبی را در کار با مراجعین نشان نمی‌دهد. به همین خاطر به این نکته اعتماد دارم که برای هر کسی باید ترکیبی از شیوه‌های کارآمد برای آن فرد خاص را بکار برد و اینکار ممکن نیست مگر با یادگیری تمام عمر. از این روی هم به لحاظ ضرورت شغلی و هم به لحاظ علایق شخصی پی‌گیر آموزشها و دستاوردهای جدید هستم (شرکت در محافل علمی، مطالعه و دوره‌های آموزشی).

مراجعان به من را افراد بالای 18 سال تشکیل می‌دهند و من اساسا در رواندرمانی بزرگسالان کار می‌کنم. اگرچه بنا بر لزوم نوجوانان را نیز می‌پذیرم ولی برای کودکان و نوجوانان اساسا باید به رواندرمانگر کودکان و نوجوانان مراجعه کرد که در آلمان به نام Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut به کار رواندرمانی مشغولند.

من در طی سالهای گذشته در کار بالینی با مراجعان مختلف و با اختلالات مختلف تجربه بدست آورده‌ام و اکثریت مراجعان به من را ایرانیهای ساکن هامبورگ و شهرهای اطراف تشکیل می‌دهند. زمینه تجربی کار من در این سالها مربوط می‌شود به

اختلالات عاطفی (افسردگی و دوقطبی) ،

اختلال خودبیمارانگاری،

اختلال خستگی مزمن،

اختلالا‌ت پس‌آسیبی و یا تراوماهای مختلف (تراوماتراپی )،

اختلالات متعدد شخصیت، و خاصا اختلال بوردرلاین،

اختلالات جنسی،

اختلالات جسمانی شکل،

اختلالات ترسی و اضطرابی مختلف مانند: هراس اجتماعی، اختلال اضطراب فراگیر، اختلالات وسواس فکری و عملی، اختلالات خوردن، .


کار با خانواده ها، اکثرا با موضوعات خاصی که هر خانواده

مراجعه‌کننده با خود می‌آورد در چهارچوب خانواده‌درمانی سیستماتیک کار می‌کنم و در این رابطه به طور معمول پس از دو جلسه اول، تمام افراد خانواده (شامل زن، مرد و فرزندان آنها و گاهی نیز مادربزرگ و پدر بزرگ و افراد نزدیک دیگر) در جلسات حضور می‌یابند و همگی برای بهبودی وضع نظام خانواده فعال می‌شوند.

در کار زوج‌درمانی زن و مرد با مشکلات خاصی که در رابطه با هم دارند و معمولا حالت بسیار مزمن و طاقت فرسایی پیدا کرده‌اند به من مراجعه می‌کنند. اکثر اوقات پیش می‌آید که ابتدا زن پیش قدم شده و به خاطر مشکلات با مرد به تنهایی مراجعه می‌کند ولی در طی جلسات ابتدایی مشخص می‌شود که حضور هر دو آنها در جلسات ضروری است که در صورت توافق مرد برای شرکت در جلسات، برنامه‌ریزی برای جلسات مشترک صورت می‌گیرد.


کارشناس ارشد روانشناسی بالینی (دیپلم)

دکترای روانشناسی بالینی

دوره 5 ساله رواندرمانی با جهت گیری رفتاردرمانی و رفتاردرمانی شناختی

دوره های متعدد در رواندرمانی و روانشناسی در جهت گیری های روانکاوی، رواندرمانی سیستمی، خانواده درمانی و زوج درمانی

گواهینامه روانشناس متخصص روانشناسی بالینی

مراتب تحصیلی و آموزش

جلسات دائم و ادامه دار سوپرویزیون فردی و گروهی

فعالیت شغلی و عملی

خانواده درمانی در ارتباط با ادراه کودکان و نوجوانان هامبورگ

کارشناس مشاور در دادگاه خانواده

سوپرویزیون برای افرادی که در بخشهای مختلف خدمات روانی اجتماعی در ارتباط با خارجی ها فعالیت می کنند

مطب رواندرمانی و مشاوره از سال 1999 در هامبورگ

دوره های آموزشی، پیشگیری و آرامش