مشاوره

رواندرمانی

دوره های آموزشی و پیشگیری

کمکهای تخصصی

موضوعات مشاوره

شیوه های کار بالینی

© دکتر محمد راه رخشان  Impresum

دکتر محمد راه رخشان
رواندرمانی و مشاوره

بیوفیدبک و نویروفیدبک

تنظیم و تاثیر

مطب روانشناسی و رواندرمانی
لحظه ای آرامش

با کلیک بر روی بزرگ کن تصاویر زیر را بزرگ کنید و
با صدای موسیقی محو تماشای مناظر بشوید.
Aramesh.pps