این سایت در حال حاضر در دست بروزسازی است و بزودی بارگذاری خواهد شد. لطفا دوباره سر بزنید.

Diese Seite ist momentan in Bearbeitung und wird demnächst wieder erreichbar sein. Besuchen Sie uns später.

Psychologisch-Psychotherapeutische Praxis

Dr. Dipl.-Psych. Mohammad Rahrakhshan

Fachpsychologe für Klinische Psychologie

Psychotherapie, Paar- und Familienberatung

 

Wartenau 1

D-22089 Hamburg

Germany

Tel: 040 / 41 30 77 97

Fax: 040 / 41 30 78 20   

سایت روانشناسی و رواندرمانی برای اطلاع و آگاهی رسانی . استفاده از مطالب و تصاوير اين سایت با ذکر  منبع آزاد است

ارتباط با ما: Webmaster@rawanshenasi.de

 آخرين تغييرات: 2016 Juni

 Dr. Mohammad Rahrakhshan, 2000-2016

 

 

Zugriffszähler