مشاوره

رواندرمانی

دوره های آموزشی و پیشگیری

کمکهای تخصصی

موضوعات مشاوره

شیوه های کار بالینی

© دکتر محمد راه رخشان  Impresum

دکتر محمد راه رخشان
رواندرمانی و مشاوره

بیوفیدبک و نویروفیدبک

تنظیم و تاثیر

مطب روانشناسی و رواندرمانی
موضوع یکم:
مبانی شناخت و ایجاد ارتباط سالم با محیط

موضوع دوم:
کنارآمدن با استرس

موضوع سوم:
رابطه مغز وروان با محیط و نقش روابط


جلسات آموزشی برای شرکت افراد غیر متخصص با انگیزه آموزش و یادگیری موضوعات روانشناسی و رواندرمانی روزمره
بصورت جلسات شناختی و کاربردی شخصی

این نحوه از کار در حال سازماندهی است تا افراد مشتاق بتوانند در این دوره ها شرکت کنند.
شرکت در این کلاسهای آموزشی به شرط داشتن زمینه های لازم کاملا رایگان است.

پیام تقاضا برای قرار گرفتن در لیست انتظار


برای شرکت در یک کلاس (که تنها در آخر هفته ها برگزار خواهد شد) لازم است که از طریق فرم زیر ثبت نام کنید.
هر کلاس با رسیدن به حداقل تعداد شرکت کننده (8 نفر) برگزار خواهد شد. نحوه و تاریخ شرکت در هر دوره از طریق ایمیل تماس شما به اطلاع خواهد رسید

برای ثبت نام و قرار گرفتن در لیست انتظار از طریق فرم زیر عمل کنید.