مطب روانشناسی

دکتر محمد راه رخشان


روان درمانی . مشاوره . زوج و خانواده درمانی


در اینجا به معرفی دستگاههای الکترونیکی میپردازم که در طی سالهای گذشته در زمینه آزمایشگاه روانشناسی برای تست و تشخیص، تمرین مهارتهای روانی و برای کار درمانی طراحی کرده و ساخته ام. این دستگاهها همگی با استانداردهای محافظتی و قابل کاربرد در کار بالینی ساخته شده اند  و همه اجزاء آن در طی فعالیت سرگرمی و علاقه شخصی طراحی و ساخته شده اند.
اندازه گیری و تقویت حافظه

دستگاه ای ام دی آر برای تراوماتراپی

Mind Machine مایند مچین

دستگاه ای ام دی آر سیار

دستگاه الکتروانسفالو گرام چهار کاناله

دستگاه تصویرسازی ذهنی و تقویت آرمیدگی بهمراه الکتروانسفالوگرام
دستگاه قابل حمل اندازه گیری 24 ساعته میزان استرس