مطب روانشناسی

دکتر محمد راه رخشان


روان درمانی . مشاوره . زوج و خانواده درمانی


کلاس های برنامه ریزی شده که در آینده برگزار خواهند شد


تکامل مغز محصول ارتباط بین انسانی


شناخت اختلالات روانی از شکل گیری تا امکانات فردی در کنترل و مهار رنج های روانی


نقش کنش و واکنش فرد با محیط در شکلگیری و بهبود اختلالات روانی


جلسات آموزشی برای افراد غیر متخصص، در زمینه موضوعات روانشناسی و رواندرمانی و
با محتوای شناختی و کاربردی در روزمره  برگزار میشوند

شرکت در این کلاسهای آموزشی به شرط داشتن زمینه های لازم با ثبت نام از قبل ممکن است.برای شرکت در یک دوره (که تنها در آخر هفته ها برگزار خواهد شد) لازم است که از طریق فرم زیر ثبت نام کنید.
هر کلاس با رسیدن به حداقل تعداد شرکت کننده (8 نفر) برگزار خواهد شد. نحوه و تاریخ شرکت در هر دوره از طریق ایمیل به اطلاع خواهد رسید

برای شرکت در یک کلاس آخر هفته ای حتما باید از قبل ثبت نام کنید.

کنارآمدن با استرس

 

ذهن آگاهی و تقویت هوشیاری

دو دوره در حال حاضر برقرار شده اند. به توضیحات مختصری که برای هر کدام از این دوره ها آمده است مراجعه کنید.