مطب روانشناسی

دکتر محمد راه رخشان


روان درمانی . مشاوره . زوج و خانواده درمانی

مشاوره


در عمل بین رواندرمانی و مشاوره  (زوج درمانی، خانواده درمانی)  تفاوت اساسی و جزم و جفتی وجود ندارد. به این معنا شیوه و اصول کار در هر دو مورد تا مقدار بسیار زیادی شبیه به یکدیگر هستند.

مشاوره روانشناسی مانند رواندرمانی،  کاری تخصصی و بعهده افراد متخصص است. مشاوره روانشناسی با راهنمایی، نصیحت و پند و اندرز تفاوت زیادی دارد.  در مشاوره روانشناسی، متخصص روانشناس همان الگوها، متدها و شیوه های آزمایش شده علمی را بکار میبرد که بارها تحقیق و به روز شده اند.

تشخیص اینکه آیا مراجعه کننده به مشاوره و یا رواندرمانی احتیاج دارد همیشه احتیاج به دقت و بررسی تخصصی دارد.


تشخیص اینکه آیا مراجعه کننده به مشاوره و یا رواندرمانی احتیاج دارد همیشه احتیاج به دقت و بررسی تخصصی دارد.

تشخیص اینکه آیا مراجعهکننده به مشاوره و یا رواندرمانی احتیاج دارد همیشه احتیاج به دقت و بررسی تخصصی دارد.


شیوه کار من در مشاوره و توضیحاتی کوتاه

شیوه کار من در زوج درمانی و خانواده درمانی سیستمی و رفتاردرمانی است. این دو، دو شاخه بشدت تحقیق شده در درمانهای گروهی (با گروه) هستند.

بطور کلی، در چهارچوب خانواده درمانی، کار با خانواده با موضوعات خاصی که هر خانواده با خود میآورد شروع میشود و رفته رفته عرصه های تاثیرگذاری روابط بر شکلگیری و پایداری اصطحکاکهای آزاردهنده نمایان میشوند. در این رابطه گاهی لازم است که پس از دو جلسه اول، دیگر افراد خانواده نیز (فرزندان آنها و گاهی نیز مادربزرگ و پدر بزرگ و افراد نزدیک دیگر) در جلسات حضور یابند و با کمک به تشخیص دقیقتر گره گاههای روابط، همگی بتوانند تاثیرات خود را بهتر بشناسند و برای بهبودی مشکلات خانواده فعال شوند.

در کار زوج درمانی، زن و مرد با مشکلات خاصی که در رابطه با هم دارند و معمولا حالت بسیار مزمن و طاقت فرسایی پیدا کرده اند مراجعه میکنند. اکثر اوقات پیش میآید که ابتدا زن پیش قدم شده و به تنهایی مراجعه میکند و گاهی مرد پیش قدم میشود. ولی در طی جلسات ابتدایی مشخص میشود که حضور هر دو آنها در جلسات ضروری است و با توافق و تفاهم برای جلسات مشترک برنامه ریزی صورت میگیرد. 


طول و تعداد جلسات خانواده درمانی و زوج درمانی بنا بر موضوعات خانواده متغیر است ولی حداقل شامل پنج جلسه ۱۰۰ دقیقه ای میشود.

مشاوره میتواند فقط در یک جلسه به نتیجه بنشیند و یا لازم باشد برای آن تعداد زیادتری جلسه اختصاص داد. ولی به هر حال تعداد جلسات مشاوره محدودتر از تعداد جلسات رواندرمانی است.


همچنین جلسات مشاوره میتوانند با فواصل طولانیتر و یا نزدیکتر برنامهریزی شوند و این موضوع در مقایسه با رواندرمانی که حتما باید بصورت هفته ای یک الی دو باشد و منظم برگزار شود، متفاوت است.

در کار مشاوره، اختلالات روانی ابتدا به ساکن موضوع  مشاوره نیستند؛ ولی ممکن به این تشخیص  رسید که علت سختجان شدن مشکلاتی که فرد به خاطر آنها به مشاور مراجعه کردهاست ، وجود اختلالات روانی است.  که در آن صورت بخاطر عمق و گستردگی مشکل باید راه رواندرمانی را در پیش گرفت.  

زوج درمانی و خانواده درمانی


وقتی که متوجه میشوید که همسر و یا

شریک زندگی خود را نمی فهمید، کمک تخصصی میتواند کمک به روشن شدن رابطه تان بکند. من در رابطه با خانواده و یا شریک زندکی با متد روانشناسی سیستمی و همچنین روانشناسی شناختی کار میکنم. در این شیوه کار اساس بر این قرار دارد که دور تسلسل رفتاری و هیجانی را که مدام باعث اصطحکاک و عواقب ناخوشایند میشوند شناسایی کرده و با روشن شدن سهم هر طرف برای پابرجانگاه داشتن نارضایتی ها، اقدامات عملی را برای تغییر و تخفیف رفتار، فکر، احساس و رابطه نا کارآمد بوجود آورد.

در طی دوره خانواده درمانی به هر دو طرف و یا به همه افراد دخیل در مشکلات کمک میشود که سهم خود را در پایداری و شدت گیری اصطحکاکهای طاقت فرسا دربیابند، بتوانند آنها را در زندگی روزمره خود شناسایی کنند و اجازه دهند تا با اقداماتی به شکل تجربه های تصحیح کننده رفته رفته روابط آزاردهنده خود را مناسب کنند و از اینراه توانایی تاثیر گذاری و تاثیرپذیری سالم را در خود و روابط با یکدیکر سازمان دهند.


تنظیم نوبت ملاقات اول

خانواده و زوج درمانی

در آلمان هیچ بیمه ای برای این نوع خدمات روانشناسی وجود ندارد. در انتهای جلسه اول مراجعین قرارداد دوره درمانی را با خود میبرند که در آن تمام مفاد مربوط به کار مشاوره ذکر شده است، هزینه های جلسات بر اساس تعرفه خدمات روان درمانگران خصوصی است.


بیشتر بخوانید