مطب روانشناسی

دکتر محمد راه رخشان


روان درمانی . مشاوره . زوج و خانواده درمانی

Afsordegi-shakhsiyat.pps

زمینه های شخصیتی

jameehpaziri.pps

روند جامعه پذیری

mehyarhaye-ghezavat.pps

معیارهای قضاوت اخلاقی

afsordegi.pps

افسردگی

tamrinat-aramesh2.ppt

آرامش یابی

در این محل به مرور مطالبی در قالب نوشتار-تصویری اضافه خواهند شد که هر کدام موضوعی را در رابطه با سلامتی و اختلال روانی انسان توضیح میدهند.  ارائه این موضوعات بصورتی خواهد بود که با طرح نکات کلیدی ذهن خواننده برای مطالعه بیشتر و استفاده از منابع دیگر تحریک شود و طراحی آنها به شکلی خواهد بود که خواننده پله به پله در راه مطالعه این موضوعات هدایت شود.

چون تمام این مطالب با برنامه پاورپوینت نوشته شدهاند برای خواندن آنها احتیاج به این برنامه و یا برنامه های مشابه دارید.