مطب روانشناسی

دکتر محمد راه رخشان


روان درمانی . مشاوره . زوج و خانواده درمانی

راهنمای استفاده از مغز انسان، نویسنده گرالد هوتر

(این کتاب همچنین بصورت کتاب صوتی و توسط انتشاراتی  رسا بوک منتشر شده است. برای تهیه کتاب صوتی به این لینک مراجعه کنید)


بیماری و سلامتی در غربت. (چه چیزهایی در بوجود آمدن سلامتی و اختلالات روانی در غربت موثرند؟)


اختلالات خلقی عاطفی (افسردگی و شیدایی)


انسان از ديدگاه ماركس   نويسنده اريش فروم


 روانكاوی ترس (ترس از ديدگاه روانكاوي و نقش آن در شكل گيري شخصيت فردي و اجتماعي انسان)


نقش صنعت و تفکر تکنولوژیکی بر منش یابی انسان


نافرمانی بعنوان مساله ای روانی اخلاقی نویسنده اریش فروم

 خودکاوی. واقف گشتن بر خویشتن.   نویسنده اریش فروم


مروری بر زمينه های پاتولوژيك خودارزش گذاری بر خودانگاره ها در شرايط زندگی در غربت  (بحثي در باره فشارهاي رواني پناهندگان با نظرداشت نظريه گروهاي مراجعه)


نکاتی که  در انسجام خانواده نقش دارند


ويژه گيهای رشد روانی در دوره نوجوانی، بحران هويت در غربت و كشاكش فرهنگی


داستان کوتاه و تخیلی سفر در زمان


اختلال اضطرابی و هراسی


احساس شرم بعنوان یک موضوع روانی


خانواده در مهاجرت و موضوع سلامتی روانی


رفتاردرمانی عقلانی هیجانی (شیوه آلبرت الیس)


خانواده و زندگی بعنوان مهاجر، الگوهای زندگی مشترک


روانرنجوری بعنوان سرفصل مشترک تمام اختلالات روانی